Acasă

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

“Fabricarea de produse textile inovative pentru îmbunataţirea funcţiilor biofiziologice ale organismului uman’’

S.C. ENERGY TEX TEHNOLOGY S.R.L. cu sediul în Bucureşti, str. Lucreţiu Pătrăşcanu nr. 16, sector 3, Bucureşti, derulează, începând cu data de 01.08.2012 până la data estimativă de finalizare 31.07.2013, activităţile proiectului “Fabricarea de produse textile inovative pentru îmbunătăţirea funcţiilor biofiziologice ale organismului uman”, cod SMIS : 40724, co-finanţat prin Programul Operaţional Sectorial “Cresterea Competitivităţii Economice”(POS CCE), în baza contractului de finanţare încheiat cu Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifica în calitate de Organism Intermediar(OI), în numele şi pentru Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri în calitate de Autoritate de Management(AM) pentru Programul Operational Sectorial „Cresterea Competitivităţii Economice”.

Valoarea totala a proiectului este de 1.015.505 lei, din care asistenţă financiară nerambursabilă este de 740.184 lei. Proiectul se implementează în localitatea Bucureşti, sector 3, Str. Lucreţiu Pătrăşcanu nr. 16, regiunea Bucuresti-Ilfov, pe o durată de 12 luni.

Obiectivul general al proiectului este “Dezvoltarea unui START-UP inovativ bazat pe brevetul de invenţie nr.RO125390B1 eliberat în data de 28.02.2012“.

"Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi
www.fonduri-ue.ro"

"Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României."